Математика онлайн
FIZMA.neT - математика онлайн
Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine
Призначення кнопок панелі онлайн розрахунків
Генерувати - виконується постановка задачі (у довільні поля вносяться випадкові числа. Задача має єдиний розв'язок)
Розрахувати - перевіряється правильність розв'язування довільної задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Перевірити - перевіряється правильність розв'язування згенерованої задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Мінікалькулятор дозволяє виконувати прості розрахунки. Виберіть, при потребі, функцію. Внесіть у перше поле вираз (в тому числі і з дужками)
2*(2+2). Натисніть = і результат з'явиться у другому полі. Кнопка 0 дозволяє округлити результат до чотирьох значущих цифр. Кнопка < дозволяє перенести результат у перше поле.

Java
Што такое Java?

Java - это язык программирования и вычислительная платформа, впервые выпущенная компанией Sun Microsystems, в 1995 году.

Это базовая технология, на которой базируется, много современных программ (в том числе утилиты, игры и дополнения бизнеса).

Существует много дополнений и веб-сайтов, которые будут работать только если у вас уже установлена Java.

Java обеспечивает производительность, безопасность и надежность.

Установлена ли у Вас Java?
Как установить Java?

Посетите на официальный сайт java.com. Следуйте инструкциям.


Hosting Ukraine